Căn hộ Anh Dũng

Thông tin dự án

Chủ đầu tư: Anh Dũng

Diện tích: 50m2

Thời gian: Tháng 6 - 2018

Địa chỉ: Thủ Đức, TP. HCM

Dự án khác

Quán Mì Bà Phượng

Quận 5, TP. HCM 80m2

Nhà hàng Ớt Đỏ – Đồng Khởi

80 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM 400m2

Trà sữa TACO

TP. Tây Ninh, Tây Ninh 25m2