Căn hộ Anh Dũng

Thông tin dự án

Chủ đầu tư: Anh Dũng

Diện tích: 50m2

Thời gian: Tháng 6 - 2018

Địa chỉ: Thủ Đức, TP. HCM

Dự án khác

Café Cuppa Joe

Phan Văn Trị, Gò Vấp, TP.HCM 215m2

Cocktails & Drink Bar

Bình Thạnh, TP. HCM 140m2

Nhà hàng Nhật Shibuya-ku

Quận 1, TP. HCM 220m2