Nhà hàng – Quán ăn

Quán ăn Bếp Mẹ Gà

Cây Keo, Q. Tân Phú, TP.HCM 100m2

Nhà hàng chay An Nhiên

Quận 3, TP. HCM 120m2

Nhà hàng Nhật Shibuya-ku

Quận 1, TP. HCM 220m2

Nhà hàng Âu Auri

Quận 2, TP. HCM 150m2

Nhà hàng Nhật Ramentei

Quận 2, TP. HCM 320 m2