Dự án

Shop quần áo Haven Clothing

Quận 3, TP. HCM 60m2

Văn phòng Syber Soft

Quận Tân Bình, TP. HCM 160m2

Retro Sài Gòn Coffee

Quận 1, TP. HCM 80m2

Nhà hàng Nhật Shibuya-ku

Quận 1, TP. HCM 220m2

Deep Café

TP. Đà Lạt, Lâm Đồng 250m2